Home
Home

Op deze site treft u de stamboom van de Drachtster tak van de familie Spoelstra aan.

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Hebt u gegevens over de open plekken in deze stamboom dan hoop ik dat u die aan mij wilt doorgeven.

Email-adres:

fmuntinga@spoelstra-drachten.nl

U kunt ook het reactie-formulier gebruiken. Dit is nu nog niet actief.


Home